01 Kwiecień 2015 roku

 

 

 

Aktualności

Dzień Otwarty w urzędach skarbowych

2015-03-06

Ministerstwo Finansów zaprasza w sobotę 7 marca na Dzień Otwarty do urzędów skarbowych w całej Polsce. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową, mogą odwiedzić swój urząd w godzinach od 9.00 do 13.00.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dotyczące kas rejestrujących

2015-02-09

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzono katalog czynności, wymagający prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących bez względu na wysokość obrotu o:

 • dostawę perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • świadczenie usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczenie usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • świadczenie usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • świadczenie usług doradztwa podatkowego,
 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 

Czytaj więcej

Ważny komunikat

2015-02-03

Naczelnik Pierwszego urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na rynku funkcjonuje austriacka firma EUCOMDAT Company Data GmbH, która powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje namawiać klientów na publikację danych firm w serwisie EUCOMDAT do bazy danych VAT-IDENTIFICATION.eu. Koszt publikacji to 760 euro, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 m-ce przed upływem obowiązującej umowy.

            Firma działa wyłącznie komercyjnie. Wpis do rejestru tej firmy ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy.

 

Czytaj więcej

Obowiązek skladania e-Deklaracji przez płatników

2015-01-26

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Korzystanie z ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2014 rok

2015-01-15

Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dziecko i mają zastosowanie do rozliczeń rocznych za 2014 r. Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym celu muszą wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniająca do zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.). Nastąpiło również podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/ULOTKA_dzieci_2015.pdf

 

Czytaj więcej

Zmiany nazw ulic

2015-01-05

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z urzędami skarbowymi proszę podawać nowy adres zamieszkania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic:

 http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2316

 

Czytaj więcej

2014-12-16

NIE DAJ SIĘ UZALEŻNIĆ OD HAZARDU

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt  "Zwalczanie nielegalnego hazardu"    opublikowanego w Wiadomościach Celnych nr 7/2014

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/Wiadomo%9Cci%20Celne.pdf

 

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

 

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego

2014-10-09

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przypomina, iż podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity -Dz. U. z 2004r Nr 121 poz. 1267 ze zm.), są obowiązani, w przypadku ustalenia właściwości zgodnie z art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy jw, zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając zawiadomienie według ustalonego wzoru. W przypadku gdy włączenie ich do kategorii podatników określonych w art. 5 ust. 9b pkt 1–6 i pkt 7 lit. b–d nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od tego włączenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości.

Wzór wymaganego zawiadomienia znajduje się pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928353/Rozporz%C4%85dzenie+Ministra+Finans%C3%B3w+z+dnia+23+wrze%C5%9Bnia+2003r.+w+sprawie+wzoru

 

 

 

Czytaj więcej

Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

2014-10-02

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP