04 Lipiec 2015 roku

 

 

 

 

Aktualności

Informacja dot. rejestracji rolników dla celów podatku od towarów i usług.

2015-06-15

Zgodnie z art.15 ust, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, po­datnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez wzglę­du na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza - zgodnie z ust.2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką dzia­łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso­by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Czytaj więcej

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)

2015-05-20

Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej. Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań.

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00.
Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.
 

 

Pliki do pobrania

 

Czytaj więcej

Wydłużone godziny pracy Urzędu w dniach 29-30 kwietnia 2015 r.

2015-04-24

Termin składania przez osoby fizyczne rocznych zeznań podatkowych za 2014 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r. ( czwartek).

 Podatnicy, którzy chcieliby osobiście złożyć zeznanie roczne mogą to zrobić codziennie w godzinach bezpośredniej obsługi podatników tj.

- w poniedziałki 7.30 do 18.00

- od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 oraz

 dodatkowo w dniach 29- 30 kwietnia 2015 r. (środa-czwartek) w godzinach od 7.30 do 18.00

Czytaj więcej

PIT-a ślij z centrum handlowego

2015-04-17

Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 18-19 kwietnia 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. W całej Polsce przez dwa dni urzędnicy Administracji Podatkowej będą czekać na Ciebie w największych galeriach handlowych w Twoim regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w urzędach skarbowych

2015-03-06

Ministerstwo Finansów zaprasza w sobotę 7 marca na Dzień Otwarty do urzędów skarbowych w całej Polsce. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową, mogą odwiedzić swój urząd w godzinach od 9.00 do 13.00.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dotyczące kas rejestrujących

2015-02-09

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzono katalog czynności, wymagający prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących bez względu na wysokość obrotu o:

 • dostawę perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • świadczenie usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • świadczenie usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • świadczenie usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • świadczenie usług doradztwa podatkowego,
 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 

Czytaj więcej

Ważny komunikat

2015-02-03

Naczelnik Pierwszego urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na rynku funkcjonuje austriacka firma EUCOMDAT Company Data GmbH, która powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje namawiać klientów na publikację danych firm w serwisie EUCOMDAT do bazy danych VAT-IDENTIFICATION.eu. Koszt publikacji to 760 euro, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 m-ce przed upływem obowiązującej umowy.

            Firma działa wyłącznie komercyjnie. Wpis do rejestru tej firmy ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy.

 

Czytaj więcej

Obowiązek skladania e-Deklaracji przez płatników

2015-01-26

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Korzystanie z ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2014 rok

2015-01-15

Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dziecko i mają zastosowanie do rozliczeń rocznych za 2014 r. Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym celu muszą wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniająca do zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.). Nastąpiło również podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/ULOTKA_dzieci_2015.pdf

 

Czytaj więcej

Zmiany nazw ulic

2015-01-05

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z urzędami skarbowymi proszę podawać nowy adres zamieszkania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic:

 http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2316

 

Czytaj więcej

1 z 6  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP