18 Grudzień 2014 roku

 

 

 

Aktualności

2014-12-16

NIE DAJ SIĘ UZALEŻNIĆ OD HAZARDU

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt  "Zwalczanie nielegalnego hazardu"    opublikowanego w Wiadomościach Celnych nr 7/2014

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/Wiadomo%9Cci%20Celne.pdf

 

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

 

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego

2014-10-09

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przypomina, iż podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity -Dz. U. z 2004r Nr 121 poz. 1267 ze zm.), są obowiązani, w przypadku ustalenia właściwości zgodnie z art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy jw, zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając zawiadomienie według ustalonego wzoru. W przypadku gdy włączenie ich do kategorii podatników określonych w art. 5 ust. 9b pkt 1–6 i pkt 7 lit. b–d nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od tego włączenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości.

Wzór wymaganego zawiadomienia znajduje się pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928353/Rozporz%C4%85dzenie+Ministra+Finans%C3%B3w+z+dnia+23+wrze%C5%9Bnia+2003r.+w+sprawie+wzoru

 

 

 

Czytaj więcej

Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

2014-10-02

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilno prawnych

2014-09-17

    W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939). W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940). Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń. Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych

2014-08-12

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dot. projektowanych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych.

kliknij tutaj.

Zmienione Rozporządzenie  będzie obowiązywało w latach 2015-2016r  kliknij tutaj

Czytaj więcej

Komunikat Ministersta Finansów

2014-07-08

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-01

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

2014-05-14

     W związku z Pani odpowiedzią na moje żądanie publikacji przeprosin , w której jako przedstawicielka Red.Chrabota generuje Pani dalsze kłamstwa i infantylny sposób oceny treści zamieszczonego w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia br. oszczerczego artykułu Pawła Rochowicza „Pozew o gigantyczne odszkodowanie”, życzyłbym sobie, aby wskazała Pani , jakie błędy zostały popełnione w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez kierowany przeze mnie Urząd, które miały wpływ na końcowe istotne rozstrzygnięcia w sprawie, i które decydują o utracie wiarygodności do dalszego pełnienia funkcji naczelnika /co sugeruje Gazeta podając intencjonalnie, że naczelnik i dyrektor nadal pełnią swoje funkcje/. Gazeta sugeruje osobistą odpowiedzialność Naczelnika i Dyrektora za „pokrzywdzenie podatnika przez fiskusa”.
Pozwolę sobie przedstawić Pani poniżej, co w oczywisty sposób wynika z artykułu P.Rochowicza.

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP