21 Wrzesień 2014 roku

 

 

 

Aktualności

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilno prawnych

2014-09-17

    W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939). W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940). Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń. Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych

2014-08-12

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dot. projektowanych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych.

kliknij tutaj.

Zmienione Rozporządzenie  będzie obowiązywało w latach 2015-2016r  kliknij tutaj

Czytaj więcej

Komunikat Ministersta Finansów

2014-07-08

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-01

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

2014-05-14

     W związku z Pani odpowiedzią na moje żądanie publikacji przeprosin , w której jako przedstawicielka Red.Chrabota generuje Pani dalsze kłamstwa i infantylny sposób oceny treści zamieszczonego w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia br. oszczerczego artykułu Pawła Rochowicza „Pozew o gigantyczne odszkodowanie”, życzyłbym sobie, aby wskazała Pani , jakie błędy zostały popełnione w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez kierowany przeze mnie Urząd, które miały wpływ na końcowe istotne rozstrzygnięcia w sprawie, i które decydują o utracie wiarygodności do dalszego pełnienia funkcji naczelnika /co sugeruje Gazeta podając intencjonalnie, że naczelnik i dyrektor nadal pełnią swoje funkcje/. Gazeta sugeruje osobistą odpowiedzialność Naczelnika i Dyrektora za „pokrzywdzenie podatnika przez fiskusa”.
Pozwolę sobie przedstawić Pani poniżej, co w oczywisty sposób wynika z artykułu P.Rochowicza.

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

2014-04-25

W związku z publikacją w dniu 23 kwietnia 2014r. w gazecie „Rzeczpospolita” artykułu „Pozew o gigantyczne odszkodowanie” autorstwa Pawła Rochowicza, artykułu będącego w istocie zbiorem bezpodstawnych oszczerstw pod adresem Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, czuję się w obowiązku podać do publicznej wiadomości skrót mojego wystąpienia do Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej.  

 Redaktor Naczelny Gazety „Rzeczpospolita”

00-838 Warszawa

ul.Prosta 51

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-11

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Czytaj więcej

Ulga internetowa w rozliczeniach za 2013 r.

2014-03-12

     Od 2013 r. z podatkowej ulgi na Internet mogą skorzystać tylko te osoby, które w latach 2005-11 nie odpisywały jej w zeznaniach rocznych lub po raz pierwszy uwzględniły ją w rozliczeniu za 2012 r.
    Więcej informacji na temat ulgi oraz rocznych rozliczeń PIT na stronie www.szybkipit.pl . Link do broszury informacyjnej Ulga internetowa za 2013 r.: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2013

Czytaj więcej

Sprawdź swój PIT

2014-03-12

     Uprzejmie informujemy że na stronie http://zwroty.iskarb.pl dostępny jest aplikacja do sprawdzania zwrotów z zeznań rocznych za 2013 rok

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP