02 Wrzesień 2014 roku

 

 

Aktualności

Zmiany w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych

2014-08-12

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dot. projektowanych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych.

kliknij tutaj.

Zmienione Rozporządzenie  będzie obowiązywało w latach 2015-2016r  kliknij tutaj

 

 

Czytaj więcej

Komunikat Ministersta Finansów

2014-07-08

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

2014-07-01

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

 

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

2014-05-14

     W związku z Pani odpowiedzią na moje żądanie publikacji przeprosin , w której jako przedstawicielka Red.Chrabota generuje Pani dalsze kłamstwa i infantylny sposób oceny treści zamieszczonego w Rzeczpospolitej z 18 kwietnia br. oszczerczego artykułu Pawła Rochowicza „Pozew o gigantyczne odszkodowanie”, życzyłbym sobie, aby wskazała Pani , jakie błędy zostały popełnione w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez kierowany przeze mnie Urząd, które miały wpływ na końcowe istotne rozstrzygnięcia w sprawie, i które decydują o utracie wiarygodności do dalszego pełnienia funkcji naczelnika /co sugeruje Gazeta podając intencjonalnie, że naczelnik i dyrektor nadal pełnią swoje funkcje/. Gazeta sugeruje osobistą odpowiedzialność Naczelnika i Dyrektora za „pokrzywdzenie podatnika przez fiskusa”.
Pozwolę sobie przedstawić Pani poniżej, co w oczywisty sposób wynika z artykułu P.Rochowicza.

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

2014-04-25

W związku z publikacją w dniu 23 kwietnia 2014r. w gazecie „Rzeczpospolita” artykułu „Pozew o gigantyczne odszkodowanie” autorstwa Pawła Rochowicza, artykułu będącego w istocie zbiorem bezpodstawnych oszczerstw pod adresem Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, czuję się w obowiązku podać do publicznej wiadomości skrót mojego wystąpienia do Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej.  

 Redaktor Naczelny Gazety „Rzeczpospolita”

00-838 Warszawa

ul.Prosta 51

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-11

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Czytaj więcej

Ulga internetowa w rozliczeniach za 2013 r.

2014-03-12

     Od 2013 r. z podatkowej ulgi na Internet mogą skorzystać tylko te osoby, które w latach 2005-11 nie odpisywały jej w zeznaniach rocznych lub po raz pierwszy uwzględniły ją w rozliczeniu za 2012 r.
    Więcej informacji na temat ulgi oraz rocznych rozliczeń PIT na stronie www.szybkipit.pl . Link do broszury informacyjnej Ulga internetowa za 2013 r.: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2013

Czytaj więcej

Sprawdź swój PIT

2014-03-12

     Uprzejmie informujemy że na stronie http://zwroty.iskarb.pl dostępny jest aplikacja do sprawdzania zwrotów z zeznań rocznych za 2013 rok

Czytaj więcej

Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce

2014-03-06

      Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/web/wp/vat/broszury-informacyjne została zamieszczona broszura informacyjna:„Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce." Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Czytaj więcej

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2014-02-14

 

KOMUNIKAT:

W związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Do wszystkich tego typu przypadków odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorstw należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie dotyczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

                                                                                                                                                  Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP