20 Kwiecień 2014 roku

 

Akcja Szybki Pit 2013

 

Aktualności

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-11

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Czytaj więcej

Ulga internetowa w rozliczeniach za 2013 r.

2014-03-12

     Od 2013 r. z podatkowej ulgi na Internet mogą skorzystać tylko te osoby, które w latach 2005-11 nie odpisywały jej w zeznaniach rocznych lub po raz pierwszy uwzględniły ją w rozliczeniu za 2012 r.
    Więcej informacji na temat ulgi oraz rocznych rozliczeń PIT na stronie www.szybkipit.pl . Link do broszury informacyjnej Ulga internetowa za 2013 r.: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2013

Czytaj więcej

Sprawdź swój PIT

2014-03-12

     Uprzejmie informujemy że na stronie http://zwroty.iskarb.pl dostępny jest aplikacja do sprawdzania zwrotów z zeznań rocznych za 2013 rok

Czytaj więcej

Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce

2014-03-06

      Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/web/wp/vat/broszury-informacyjne została zamieszczona broszura informacyjna:„Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce." Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Czytaj więcej

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2014-02-14

 

KOMUNIKAT:

W związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Do wszystkich tego typu przypadków odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorstw należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie dotyczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

                                                                                                                                                  Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze

Czytaj więcej

Program informatyczny dla Płatnika Urzędu Skarbowego

2014-02-06

      Uprzejmie informujemy że na stronie http://www.ppus.pl/ dostępny jest program wspomagający płatników podatku dochodowego w przekazywaniu informacji o dochodach swoich pracowników do Urzędu Skarbowego przez bezpieczny System MF "e-deklaracje".

Czytaj więcej

Zmiany w uldze na dzieci w rozliczeniach za 2013 r.

2014-02-06

      Nie każdy podatnik w rozliczeniu zeznaniem dochodów uzyskanych w 2013r wychowujący jedno dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że:

  • roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 56.000 zł; zastrzeżenie to dotyczy podatnika niepozostającego w związku małżeńskim w tym również przez część roku, 
  • roczne dochody podatnika i jego małżonka nie przekroczyły łącznie kwoty 112 000 zł
  •  roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 112 000 zł.

Czytaj więcej

Kasy fiskalne

2014-02-05

      Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje o podjęciu działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz weryfikujących prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych.

Proszę pamiętać, iż pobierając paragon:

  • Możemy łatwiej dochodzić swoich praw, jeśli zakupiony towar nie odpowiada deklarowanej jakości lub usługa została wykonana nienależycie,
  • Mamy pewność, że zapłacony przez nas, naliczony w cenie, występujący na paragonie podatek zostanie odprowadzony do budżetu państwa,
  • Przyczyniamy się do likwidacji "szarej strefy", tym samym powodując wpływ środków do budżetu wydatkowanych , np na szkolnictwo, służbę zdrowia czy bezpieczeństwo,
  • Mamy gwarancję, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji, 
  • Mamy możliwość sprawdzenia transakcji pod względem rachunkowym i rzeczowym, 
  • Możemy dokonać porównania ceny zakupionego towaru/nabytej usługi na rynku.

Czytaj więcej

Spadki i darowizny oraz PCC

2014-02-04

      Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 22 stycznia 2014 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z dnia 07.01.2014 r., poz. 19).

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP